A+ A A-

Заплащане на членски внос

Банковата сметка на СЛК по която може да преведете членския си внос е - 
 
Юробанк България АД
IBAN: BG77 BPBI79401045910901
BIC: BPBIBGSF